4rd Meeting Minutes-PLOVDIV

Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

THE EFFECT OF THE COMMON VALUES 4rd Meeting Minutes September 07th–09th 2016 Plovdiv/BULGARIA

                                       

THE EFFECT OF COMMON VALUES

4rd Meeting Minutes

07-09 September 2016

Plovdiv/BULGARIA

 

In the frame of Strategic Partnerships for adult education, the fourth meeting of the Project called “THE EFFECTS OF THE COMMON VALUES/MERITS ON THE ESTABLISHMENT OF SUSTAINABLE COMMON PEACE IN EUROPE IN TERMS OF PREVENTING RACISM AND DISCRIMINATIONwas done on the dates of 07-09 September 2016 in Plovdiv with the participation of all partners.

 

1. On the 07th of september, the first day of the meeting was the guests’ arrivals and checking in their hotels.

2. The Project partners were represented by the participants whose names and the institutions are written as in the following.

 

ATTENDEES

ASPECT/Plovdiv-BULGARIA (Management and Intercultural Relations)

Krasimira Bakardzhieva, Yanko Bidov

A.M.E.F.E/Malaga-SPAIN (Asociacion Malaguena de Educcion Y Formacion Europea)

Pedro Jose Leiva Padilla, Fernando Alcala Garcia Del Rio, Mauricio Borginio Fuentes Nieto, Pilar Almansa Leandrez.

EDU Centrum o.s./Dobrichovice CZECH REPUPLIC (EDU Centrum o.s.)

Hana Erlebachova, Zdenka Havrlikova, Jirina Mrkvıckova

Marie e.V./Berlin-GERMANY (Frauenzentrum Marie e.V.)

Dr.Sophia Bickhardt, Dr. Viola Godemann, Natalija Jaeger.

 

COORDINATOR

TOYEV/Ankara-TURKEY (Turkey Formal and Non-Formal Education)

Ahmet Gül, Süleyman Aslan, Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç, Ziya Cevherli

 

On the 08th of September;

3. Toplantı için mekan ve diğer düzenlemeler ASPECT’i temsilen Sayın Krasimira tarafından yapılmış ve toplantıya katılacakların istifadesine sunulmuştur. 

4. Kur’an, İncil ve Tevrat’da ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile ilgili hazırlanan “Ayetler ve Ortak Değerler” çıktısı tartışmaya açılmıştır.

 

            a) Marie e.V (Sophia Bickhardt): Toplumda kaymaların bulunduğunu, dinin toplum üzerinde etkisinin araştırılması gerektiği, “Ayetler ve Ortak Değerler” adlı kitabın daha fazla dillerde basılabileceği umudunda olduğu,

            b)  EDU Centrum o.s. (Hana Erlebachova): Toplumda anlayış farklılıkları var. Dinin ön planda olduğu ortak değerlerle ilgili başka kitapların yazılmasının artık bir ihtiyaç olduğu,

            c) A.M.E.F.E (Pedro Jose Leiva Padilla): Gençlerin elektronik kitabı daha fazla tercih etmeleri sebebiyle Ortak Değerlerle ilgili basılacak kitabın elektronik ortamda yayımlanmasının uygun olduğu, 18 yaş altına inilmesinin ve onlara da bu konuda eğitim verilmesi gerektiği,

            d) ASPECT (Krasimira Bakardzhieva): 18 Yaş altına inilmesi halinde bununla ilgili programların  oyun şeklinde hazırlanması gerektiği,

e) TOYEV (Süleyman Aslan): Projenin 18 yaş üstünü kapsadığı bu yüzden bu konuların ancak yeni bir proje ile ele alınabileceği,

(Ahmet Gül): Konunun gerektiğinde Nihai Rapor’da belirtilebileceği,

Ifade edilmiştir.

5. Alanında uzmanlarınca hazırlanan Ayetler ve Ortak Değerler ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda bundan sonrada  kaliteden taviz verilmeyecektir. Ayrıca kitabın girişinde dinlerle ilgili kısa bilgiler verilecektir. Bununla ilgili; Yahudilik ile ilgili Sayın Sophia, Hırıstiyanlıkla ilgili Sayın Pedro, İslam ile ilgili Sayın A.Gül özet bilgi hazırlayacaklardır. Diğer ortaklarda bu bilgilere katkı sağlayacaklardır.

6. Ayetler ve Ortak Değerler hakkında ikinci seminer ve konferanslar ile bazı ortaklarca henüz sonuçlandırılamayan şiir ve makale yarışmaları Prague toplantısına kadar yapılacak ve sonuçlandırılacaktır. 

7. “Ortak Değerlerin Avrupa Barışına Etkileri” adlı Uluslararası Sempozyum’un yürütme kuruluna tüm ortaklar katılacak, en az iki oturum olarak yapılacak Sempozyum’un organizasyonu TOYEV tarafından yapılacaktır. 

8. Proje bütçesi Staff Time’da olduğu gibi diğer harcamalarda da ECAS kurallarına uyulacaktır.

9. Projenin beşinci toplantısı 12-14 Ocak 2017 tarihlerinde Prag’da yapılacaktır.   

10. A lunch and Plovdiv city tour was organized by ASPECT.

 

11. On the 09th of September the third day of the meeting was the guests’ checking out the hotels and departures.

 

 

Süleyman ASLAN

 TOYEV

 


 

 

 

Articles - Category